مشاوران ارزش سورین

شرکت دانش بنیان

سرمایه گذاری در شرکت های سهامی عام و شرکت های خصوصی نوپا و صنعتی  پیچیدگی های مالی فراوانی دارد. کادر جوان سورین با تجربه ارزشگذاری در بیش از صد شرکت سهامی عام، بیش از ده استارتاپ و شرکت خصوصی و مشاوره مالی در پروژه های صنعتی،  آشنایی مناسبی با پیچیدگی های سرمایه گذاری در ایران دارد. ارزشگذاری سهام، ارزشگذاری دارایی های نامشهود، ارزیابی موشکافانه، تدوین مدل سرمایه گذاری و مشارکت از خدمات سورین در حوزه سرمایه گذاری های صنعتی و خطرپذیر می باشد.

​ارزیابی دارایی های مشهود و نامشهود
ارزشگذاری شرکت های نوپا،
تولیدی و بازرگانی
بیشتر بدانید >

امکان سنجی مالی و اقتصادی طرح ها
اجرای مطالعات مالی و
​​​​​​​اقتصادی پروژه ها
بیشتر بدانید >

ارزشگذاری گروه اسنپ

ارزشگذاری گروه دیجی کالا

ارزشگذاری شرکت ملی مس

ارزشگذاری شرکت ابر آروان
​​​​​​​

دانلود فایل گزارش
دانلود فایل گزارش
دانلود فایل گزارش
دانلود فایل گزارش

درباره ما

صنعت مالی در ایران مبتنی بر ساختارهای سنتی بنا شده است. فشار تحول دیجیتال در حال ایجاد تغییرات گسترده در این صنعت است. از طرفی مدیریت سرمایه های خرد مردم نیازمند ارائه راهکارهای نوین مبتنی بر اساس نیازهای جامعه ایرانی و فناوری های جدید است. مجموعه مشاوران سورین متشکل از تیمی جوان از متخصصان فناوری و مالی از سال 1397 پدید آمد تا در بسترهای فعلی و در بسترهای نوآورانه جدید به مدیریت ثروت خرد مشتریان بپردازد.​​​​​​​

ارسال پیام