روش سرمایه گذاری در صندوق Games Fund One شرکت A16Z

  ✅ نکات مصاحبه جاناتان لای، مدیر صندوق Games Fund One از مجموعه سرمایه گذاری A16Z   1- شرکت های بازی سازی مطرح مثل Zynga و Riot به عنوان LP در صندوق Games Fund One سرمایه گذاری کرده اند. این موضوع به خاطر هم افزایی و مدل خاص سرمایه گذاری A16Z در سرمایه گذاری در شرکت های آینده ساز (Generational Companies) است. ما روی شرکت های بازی ساز سرمایه گذاری …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها